fbpx

Koordinátor ŠP v praxi (akreditované vzdelávanie) 2022


Akreditovaný dvojfázový vzdelávací modul MŠVVaŠ SR s tréningovou praxou určený pre koordinátorov školských parlamentov. Obsahová náplň vzdelávania je dokopy 40 hodín, pričom podmienkou úspešného absolvovania kurzu a obdržania certifikátu je absolvovanie oboch vzdelávacích modulov.

Termín:
• Fáza 1: 09.–11. 06. 2022 / prezenčne, sídlo RMPK, Vajanského 17 v Prešove.
• Tréningová prax: 12 hodín
• Fáza 2: December 2022, v Prešove

Prihlásiť sa môžete do 04.06.2022 na tomto linku.

👉Profil absolventa:
- získa základné vedomosti k úspešnému fungovaniu ŠP (legislatíva, financovanie, spôsoby úspešnej komunikácie s vedením školy aj so žiakmi, ŠP ako efektívny tím);
- bude vedieť identifikovať roly, úlohy a kompetencie koordinátora ŠP pre lepší rozvoj konkrétnej ŠP na škole (poukázanie na pozitíva a negatíva tejto práce, spôsoby ich zlepšenia, uvedenia príkladov dobrej praxe, motivácia do práce koordinátora);
- bude poznať špecifické potreby súčasnej generácie mladých ľudí;
- bude schopný pomenovať fakty prospešnosti ŠP voči škole a ostatným aktérom participácie na úrovni školy;
- bude schopný využívať v praxi vyššie spomínané zručností a vedomostí (prostredníctvom rolových hier, simulačných situácií, zážitkových aktivít);
- nadviazanie nových kontaktov ako i materiálne zabezpečenie pre lepšie pôsobenie vo svojej ďalšej práci koordinátora (školiaca metodika, publikácie, poradenstvo, supervízia, finančné zabezpečenie a pod.);
- vytvorený plán rozvoja ŠP a na základe skúsenosti bude schopný aplikovať aktivity v praxi.

Lektori: Mgr. Ľuboš Marcinek Mgr. Dagmara Verešpejová

Časový harmonogram spolu s programom školenia Vám zašleme najneskôr týždeň pred začatím školenia.
Účastník má k dispozícii 2x ubytovanie, 2x raňajky, 3x obed a 2x večeru, občerstvenie počas dňa a pracovný materiál na školenie. Cestovné si hradia účastníci sami.

Kontakt

Rada mládeže Prešovského kraja
(Občianske združenie)

Vajanského 17
080 01 Prešov
IČO : 37 877 836
DIČ : 2021683631
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem dostávať novinky od RMPK


© 2019 Rada mládeže Prešovského kraja - RMPK