Ako každoročne v novembri, aj tento rok sme pre Vás pripravili Konferenciu pre členov a koordinátorov žiackych školských rád z celého Prešovského kraja, ktorá sa uskutoční 21.11.2019 od 8:30 - 14.30 hod. v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, Tarasa Ševčenka 3927/11, 080 01 Prešov.

Konferencia sa koná v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Témou konferencie je: Motivácia a propagácia žiackych školských rád a ich členov.

Počet miest na konferenciu je kvôli kapacite zasadačky obmedzený na 75. Za každú žiacku školskú radu sa môžu prihlásiť 2 členovia ŽŠR a 1 koordinátor.

Účasť na konferencii je bezplatná a zahŕňa 3x obed a občerstvenie počas konferencie.

Prihlasovanie je možné do nedele 17.11.2019 online prostredníctvom linku: https://forms.gle/nUKDKXF3Rynkm8hS9

Predbežný program:
08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:30 Privítanie
09:30 – 10:30 Séria neformálnych prednášok I
10:30 – 12:00 Voľby do Stredoškolského parlamentu PSK
12:00 – 12:30 Coffee break
12:30 – 13:20 Séria neformálnych prednášok II
13:20 – 13:30 Ukončenie konferencie 2019
13:30 – 14:30 Obed

Súčasťou programu sú aj voľby členov Stredoškolského parlamentu PSK na roky 2019/2021. Hľadáme dokopy 13 zástupcov žiackych školských rád z každého okresu Prešovského kraja. Stredoškolský parlament Prešovského samosprávneho kraja (SP PSK) sieťuje žiacke školské rady (ŽŠR) stredných škôl z celého PSK a reprezentuje žiakov stredných škôl vo vzťahu k predsedovi PSK a Zastupiteľstvu PSK (napr. na pravidelných stretnutiach s Predsedom PSK - tzv. "Raňajky so županom"). Funkčné obdobie zástupcu v Stredoškolskom parlamente Prešovského samosprávneho kraja (SP PSK) trvá 2 roky.

Pre zvolených členov SP PSK ponúka RMPK bezplatné vzdelávanie s názvom imProve program. "Improve and prove - zlepši sa a dokáž to" je light motívom celého mentoringovo - praktického programu na rozvoj a zlepšenie zručností potrebných pre život a lepšiu zamestnateľnosť v rámci dynamicky sa meniaceho trhu práce - to sú komunikačné či prezentačné zručností, advokácia, organizačné schopnosti, riešenie konfliktov, strategické myslenie a kritické myslenie, asertivita, tímová spolupráca, schopnosť sebareflexie a pod. Účastníci po jeho absolvovaní získajú certifikát po absolvovaní min. 80% stretnutí. imProve program prebieha raz do mesiaca, pričom stretnutia sú vedené formou neformálneho vzdelávania. Účastník po každom stretnutí získava "badge" / odznak za absolvovanie a zvládnutie konkrétnej témy.

Nominácie na členov SP PSK nám zašlite do piatku 15.11.2019 prostredníctvom linku: https://forms.gle/wXMQ4TGUsXGdYQdD8

SP PSK predstavuje taktiež sieť žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl z celého PSK. Hlavným cieľom SP PSK je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k predsedovi PSK a Zastupiteľstvu PSK a prispieť k upevňovaniu spolupráce medzi jednotlivými žiackymi školskými radami stredných škôl v rámci celého kraja.

Členstvo v Stredoškolskom parlamente Prešovského samosprávneho kraja (SP PSK) trvá 1 školský rok a pravidelne sa obnovuje. Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie prehlásenia o členstve Vašej ŽŠR v Stredoškolskom parlamente Prešovského samosprávneho kraja do nedele 17.11.2019.

Link na prehlásenie o členstve ŽŠR v SP PSK a informácie čo chystá v roku 2020: https://forms.gle/G1QM2rBDgNgQv5CS8

Kontaktná osoba: Maty Mihaľko, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 944 948 886

Teší sa na vás tím RMPK!

Kontakt

Rada mládeže Prešovského kraja
(Občianske združenie)

Vajanského 17
080 01 Prešov
IČO : 37 877 836
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem dostávať novinky od RMPK


© 2019 Rada mládeže Prešovského kraja - RMPK