„Vzdelávať sa nemusia len mladí.“ Týmto heslom sa nieslo aj akreditované vzdelávanie pre koordinátorov ŽŠR v Prešovskom kraji, ktoré si pripravila RMPK 09. - 11.10.2019 v krásnom prostredí Sigordu. Išlo o vzdelávací seminár zameraný na získanie základných vedomostí k založeniu a ďalšiemu úspešnému fungovaniu ŽŠR.

Vedieť identifikovať roly, úlohy a kompetencie koordinátora ŽŠR pre lepší rozvoj konkrétnej ŽŠR na škole a pri tom poukázať na pozitíva a negatíva tejto práce, ako aj spôsoby ich zlepšenia, uvedenia príkladov dobrej praxe, a v neposlednom rade poznať špecifické potreby súčasnej generácie mladých ľudí sú kvality, ktoré nesmú chýbať žiadnemu dobrému koordinátorovi ŽŠR. A presne na túto problematiku sa zamerali lektori RMPK.

Účastníci vzdelávania sa naučili pomenovať fakty prospešnosti ŽŠR voči škole a ostatným aktérom participácie na úrovni školy ako aj využívať v praxi zručnosti a vedomosti prostredníctvom rolových hier, simulačných situácií a zážitkových aktivít. Nesmieme však zabúdať na možnosť nadviazať nové kontakty, ktoré toto vzdelávanie prináša.

Akreditované vzdelávanie pre koordinátorov ŽŠR je vzdelávací program štruktúrovaný ako 2 - fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax, pričom 1. fáza pozostávajúca z 20 hodín (prezenčné úvodné školenie) bola zameraná na úvod do školenia a participácie žiakov na úrovni školy, založenie a fungovanie ŽŠR, jej koordináciu a vedenie jej členov ako aj na prípravu aktivít pre plán rozvoja ŽŠR a tréningovú prax. Ďalej pozostáva z medzifázy, ktorá je tvorená 12 hodinami tréningovej praxe a teda realizácie konkrétnej aktivity z plánu rozvoja ŽŠR stanoveného účastníkom. Poslednou fázou je záverečné prezenčné školenie, ktoré plánujeme v jari 2020.

Kontakt

Rada mládeže Prešovského kraja
(Občianske združenie)

Vajanského 17
080 01 Prešov
IČO : 37 877 836
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem dostávať novinky od RMPK


© 2019 Rada mládeže Prešovského kraja - RMPK