fbpx

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie – VÝCHOD

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. Pomáha pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

Web

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, Prešov

Sme registrované občianské združenie, ktoré šíri vieru, Evanjelium, lásku a porozumenie, vydáva svedectvo o pravosláví, rozvíja prácu s deťmi a mládežou, buduje zdravé pokolenie, usporiadava rôzne duchovné, spoločenské, vzdelávacie, oddychové podujatia pre mladých, realizuje vydavateľskú činnosť, pomáha starším a bezmocným zmierniť ich smútok, biedu a utrpenie, prináša radosť, nádej a cestu k Bohu …

Web

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie – SPIŠ

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. Pomáha pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

Web

Stredoškolský parlament PSK

SP PSK zastupuje hlas žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl v Prešovskom kraji a jeho hlavným cieľom je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k Predsedovi a zastupiteľstvu samosprávneho kraja. Členovia SP PSK sú pravidelne volení na funkčné obdobie 2 rokov na Konferencii ŽŠR spomedzi zúčastnených žiackych školských rád Prešovského kraja a podľa geografického kľúča.

Web

Domka – Združenie saleziánskej mládeže – stredisko Prešov

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8 000 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patríme k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku. V 29 strediskách na celom Slovensku ponúkame deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho.

Web

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianske združenie, ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Činnosť ZKSM je zameraná na všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie. Združuje 8 403 členov, 259 spoločenstiev, 23 oblastných centier.

Web

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Sabinov

My, Saleziáni dona Bosca, sme spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy. Sme jedna vetva saleziánskej rodiny, verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu.

Web

Laura, združenie mladých, stredisko Humenné

Cieľ výchovno-vzdelávacej činnosti Scvč Laura je výchova samostatných, zodpovedných a solidárnych mladých ľudí, ktorí svoj život orientujú smerom k ľudským a kresťanským hodnotám a prosociálnym aktivitám. Prioritou je výchova sebavedomého mladého človeka, ktorý je schopný začleniť sa do spoločenského života a založiť si rodinu. Dôležitou skutočnosťou je aj snaha predísť vzniku negatívnych skúseností, ktoré by mladého človeka zbavovali energie alebo ho prinútili k dlhodobému úsiliu o nápravu, základným postojom – preventívnym výchovným systémom.

Web

Prešov v akcii

Prešov v akcii - sídliskový festival športu a umenia - je dobrovoľnícky projekt skupinky zanietených mladých ľudí, ktorí chcú rozprúdiť a podnietiť komunitný život na sídliskách v Prešove. Ide o dvojdňový festival v letných mesiacoch, kedy sídlisko žije amatérskymi športovými turnajmi, rôznymi workshopmi, vystúpeniami, tvorivými dielňami, súťažami, úsmevmi, smiechom, hudbou, tancom, priateľstvom:) Podujatie je otvorené pre všetkých dobrých ľudí, malých i veľkých, Prešovčanov i cezpoľných.

Web

Klub Prieskumník – Pathfinder, Oddiel Opál - Prešov

Klub Pathfinder je občianske združenie detí a mládeže skautského typu. Deti sú organizované v oddieloch vedených dospelými vedúcimi alebo mladými lídrami, ktorí pre ne pripravujú rôzne záujmové aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času. Sme súčasťou celosvetového Klubu Pathfinder a úzko spolupracujeme s Klub Pathfinder v Českej republike. Klub Pathfinder prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho programu podporuje rozvoj v rôznych oblastiach.

Web

Different - občianske združenie

Primárne sa venujú zveľaďovaniu kultúrneho a komunitného prostredia v Bardejove. Od roku 2012 spravujú kultúrno-komunitné centrum BAŠTA - priestor historickej Hrubej bašty, ktorý miestni aktívni ľudia oživujú rôznorodými kultúrnymi a komunitnými aktivitami. Pod jednou strechou organizujú koncerty, diskusie, divadlá, multižánrové festivaly, literárne večery, cestovateľské prednášky, workshopy a mnohé iné. Pre detského diváka mávajú herničky a pravidelné kultúrne predstavenia. Spoločne tak napomáhajú rozvoju a podpore komunitných aktivít a občianskeho aktivizmu v meste.

Web

Mládežnícky parlament Kežmarok

Funguje pod koordináciou CVČ v Kežmarku.

Web

Kontakt

Rada mládeže Prešovského kraja
(Občianske združenie)

Vajanského 17
080 01 Prešov
IČO : 37 877 836
DIČ : 2021683631
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem dostávať novinky od RMPK


© 2019 Rada mládeže Prešovského kraja - RMPK