Náš tím

Mgr. Marianna Potanovičová
Predsedníčka
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Som predsedníčkou RMPK od roku 2017. Pochádzam z Bardejova, vyštudovala som medzinárodné vzťahy – Európske štúdiá v Banskej Bystrici a v Rade pôsobím od roku 2013. Vediem tím Stredoškolského parlamentu PSK, pre ktorý som pripravila a koordinujem vzdelávací program ImProve. Mám bohaté skúsenosti s projektovým manažmentom a som lektorkou neformálneho vzdelávania - špecializujem sa na témy kritické myslenie, žiacke školské rady, rozvoj soft skills a samospráva. Taktiež externe spolupracujem s Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže, kde som súčasťou poolu lektorov. Okrem toho, pôsobím aj v Bardejove, kde sa aktívne venujem rozvoju miestnej komunity a občianskej spoločnosti, som členkou komisie kultúry Mesta Bardejov, pôsobím v Bašta – kultúrno-komunitnom centre ako dobrovoľník, ale i odborník na propagáciu a zabezpečujem dramaturgiu literárnych, cestovateľských večerov a výstav. Ak poznáte svetový formát prezentácií PechaKucha Night, tak práve v Prešove ju koordinujem v spolupráci s Wave – centrom nezávislej kultúry, kde aktívne vyhľadávam zaujímavé projekty a ľudí z okolia Prešova.

Maty Mihaľko
Člen predsedníctva
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pochádzam z Humenného, no v súčasnosti študujem medzinárodné vzťahy na Fakulte medzinárodných vzťahov a politických vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kvôli čomu sa rovnakým dielom zdržiavam v Humennom, Banskej Bystrici ako aj v Prešove v Rade mládeže Prešovského kraja. S RMPK spolupracujem už od roku 2015. Odvtedy sa naše cesty spojili v Stredoškolskom parlamente PSK, funkciou mládežníckeho delegáta Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy v Štrasburgu, no hlavne od roku 2017 v pozícii Kontrolóra RMPK a v súčasnosti v pozícii člena predsedníctva. V RMPK sa venujem najmä medzinárodným projektom a konferenciám, pričom sa snažím nadobudnuté skúsenosti prinášať späť do regiónu, kde môžu byť naplno využité, ale aj PR, webu a sociálnym sieťam. Rád sa učím novým veciam a získavam nové skúsenosti, ktoré môžem prinášať do svojej práce v Rade mládeže Prešovského kraja ako aj do svojho každodenného života.

Mgr. Peter Forgáč
Člen predsedníctva
+421 944 348 666
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

S manželkou máme dvoch chlapcov a bývame v obci Granč – Petrovce pod Spišským hradom v Prešovskom kraji. Vyštudoval som právo na Univerzite Komenského. Dlhé roky sa venujem dobrovoľníctvu v eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí, kde som koordinátorom územia Spiš. Pracujem ako projektový a finančný manažér v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže. Ako člen predsedníctva RMPK chcem pomôcť RMPK napredovať v Prešovskom kraji, aby o RMPK bolo počuť a aby mládež v Prešovskom kraji vedela prevziať zodpovednosť, malá záujem o spoločenské dianie a uberala sa správnym smerom.

Damián Žilka
Člen predsedníctva
+421 949 037 173
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pochádzam zo Sabinova. Už 9 rokov pracujem s mládežou ako dobrovoľník – animátor v Saleziánskom mládežníckom stredisku. Medzi moje záľuby patrí turistika, hudba, fotografovanie a knihy. V RMPK chcem viac zapojiť do diania členské organizácie, byť s nimi v kontakte, pomáhať im a „nakopnúť“ ich do spolupráce.

Sofia Michňáková
Členka predsedníctva
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Som študentkou na Pedagogickej fakulte v Prešove. S RMPK som spojená už druhý rok a to vďaka Stredoškolskému parlamentu PSK kde som pôsobila ako predsedníčka. Chcem do RMPK priniesť veľa nápadov a pozitívnej energie.

Mgr. Dagmara Verešpejová
Kontrolórka
+421 908 061 739
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pochádzam z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, kde som nadobudla kvalitný základ a cenné inšpirácie pre rozvoj v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi. Od roku 2004 pôsobím Rade mládeže Prešovského kraja. Medzi moje prioritné témy patria mládežnícke dobrovoľníctvo, neformálne vzdelávanie a rozvoj zručností mladých ľudí i pracovníkov s mládežou a problematika žiackych školských rád. V minulosti som pôsobila aj v organizácii Iuventa – Slovenský inštitút mládeže na pozícii regionálnej odbornej riešiteľky Národného projektu Komprax – kompetencie pre prax. Vyštudovala som pedagogiku a sociálnu prácu v Prešove. Počas štúdia som si uvedomila, že svoje vedomosti a skúsenosti chcem investovať do preventívnych programov a projektov ako naopak riešiť už krízové a patologické situácie medzi mladými. A v tomto je RMPK pre mňa priestorom i príležitosťou naplno sa venovať práci s deťmi a mladými. V roku 2015 som bola zaradená na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis. V súčasnosti som po 15 rokoch pôsobenia v RMPK odovzdala pomyselnú štafetu ďalším skvelým a zanieteným ľuďom, avšak aj naďalej budem rada podporovať a zároveň aj participovať pri aktivitách, projektoch a výzvach, ktoré RMPK ponúka. Snažím sa byť inšpiráciou a pozitívnym príkladom dobrej praxe v timemanažmente, nakoľko svoj čas delím medzi rodinu, lektorovanie a trénerstvo, administrovanie programov organizácii CeNef, RMPK a eRko-HKSD i koordináciu vzdelávacích projektov, dobrovoľníctvo, záľuby a priateľov a…

Kontakt

Rada mládeže Prešovského kraja
(Občianske združenie)

Vajanského 17
080 01 Prešov
IČO : 37 877 836
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem dostávať novinky od RMPK


© 2019 Rada mládeže Prešovského kraja - RMPK