fbpx

O RMPK

Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK) je mimovládna organizácia, ktorá tvorí sieť občianskych združení detí a mládeže, neziskových organizácií, mládežníckych parlamentov, školských parlamentov a neformálnych mládežníckych skupín, ktoré vyvíjajú činnosť v prospech detí a mládeže na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Vznikli sme v roku 2002 a od svojho založenia pokrývame svojou pôsobnosťou a aktivitami celé územie Prešovského samosprávneho kraja. Zastrešujeme miestnu a lokálnu úroveň (napr. školské parlamenty a mestské mládežnícke parlamenty) ako aj regionálnu úroveň (Stredoškolský parlament PSK a členské organizácie RMPK). Výsledkom našej činnosti v predchádzajúcom období je aj vznik mnohých mládežníckych parlamentov.

Pod našou koordináciou vykonáva činnosť aj Stredoškolský parlament PSK (SP PSK), ktorého úlohou je sieťovať, reprezentovať a obhajovať záujmy žiakov stredných škôl vo vzťahu k predsedovi a zastupiteľstvu samosprávneho kraja.

Našou víziou je aktívna mládež (mladí ľudia vo veku do 30 rokov), ktorá bude žiť kvalitný a plnohodnotný život v kraji. Mládež, ktorá využíva ponúkané príležitosti, reálne sa zapája do života na úrovni školy, komunity a pod., iniciuje pozitívne zmeny ako aj participuje na zmenách života mladého človeka.

Naším poslaním je podnecovať mládež k aktivite prostredníctvom vytvárania príležitostí a zabezpečenia podmienok k jej sebarealizácii. Medzi našu hlavnú činnosť patrí aj koordinácia v oblasti participácie mládeže, aktívneho občianstva a vzájomný rozvoj štruktúrovaného dialógu na úrovni PSK.

K našim dlhodobým cieľom patrí :

1) reprezentovať, presadzovať a obhajovať záujmy mládeže v rámci PSK ako :
- partner pre orgány regionálnej a miestnych samospráv, štátnej a verejnej správy,
- partner pri vytváraní a realizácií regionálnej a lokálnej mládežníckej politiky,
- partner pre zahraničné organizácie a inštitúcie,
2) napomáhať k sieťovaniu a väčšej participácií mládežníckych organizácií na regionálnom i miestnom živote na území PSK,
3) poskytovať poradenské, metodické a informačné služby pre organizácie pôsobiace v oblasti práce s mládežou na území PSK,
4) prispieť k tvorbe, realizácii a propagácii mládežníckej politiky, dobrovoľníctva a neformálneho vzdelávania v rámci PSK.

Kontakt

Rada mládeže Prešovského kraja
(Občianske združenie)

Vajanského 17
080 01 Prešov
IČO : 37 877 836
DIČ : 2021683631
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem dostávať novinky od RMPK


© 2019 Rada mládeže Prešovského kraja - RMPK