fbpx

O SP PSK

Stredoškolský parlament PSK (SP PSK) funguje pod koordináciou RMPK od jeho založenia v roku 2009. SP PSK zastupuje hlas školských parlamentov (ŠP) stredných škôl v Prešovskom kraji a jeho hlavným cieľom je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k Predsedovi a zastupiteľstvu samosprávneho kraja. Členovia SP PSK sú pravidelne volení na funkčné obdobie 2 rokov na Konferencii ŠP spomedzi zúčastnených školských parlamentov Prešovského kraja a podľa geografického kľúča (snaha o pomerné zastúpenie v okresoch PSK).

Medzi ďalšie ciele Stredoškolského parlamentu PSK patrí:
- zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi stredných škôl a vedením samosprávneho kraja;
- reprodukovať/prezentovať potreby a problémy žiakov SŠ Predsedovi PSK alebo zastupiteľstvu PSK;
- prispieť k upevňovaniu spolupráce medzi jednotlivými školskými parlamentmi stredných škôl;
- informovať žiakov stredných škôl o ich právach a povinnostiach, o fungovaní ŠP.

Členovia SP PSK sa pravidelne počas roka stretávajú s Predsedom PSK na tzv. "Raňajkách so županom", kde spoločne komunikujú potreby i problémy mladých ľudí v Prešovskom kraji.
Čo znamená SP PSK pre jeho členov?

Čo mi vlastne SP PSK dalo? O tom by som vedela rozprávať hodiny. Prvou a základnou vecou pre mňa bolo to, že som získala nové skúsenosti z okruhu participácie, tímovosti, komunikácie a strategického plánovania. Ale samozrejme to boli aj nové priateľstvá a zážitky, ako bolo napríklad stretnutie s pánom predsedom PSK, na ktoré sa tak rýchlo nezabudne.
Kristína C.

SP PSK mi pomohol určiť si priority v živote. Taktiež som sa vďaka nemu zlepšil v prezentačných zručnostiach, komunikácii a plánovaní. Nemôžem tiež opomenúť možnosť spoznať mnoho skvelých a dôležitých ľudí, či už to boli kolegovia a kolegyne z parlamentu, ale aj dôležité osobnosti regionálnej samosprávy.
Maty M.

Vďaka SP PSK som sa naučila vyjadrovať svoj názor, spolupracovať s druhými, vytvárať rôzne eventy a taktiež som sa zlepšila v komunikácii. A hlavne som spoznala skvelých ľudí!
Lenka Ch.

imProve
(improve and prove)

Pre zvolených členov SP PSK pripravuje RMPK aj dlhodobý vzdelávaco-mentoringový-praktický program pre mládež, vedený neformálnymi vzdelávacími metódami.

Tréningy sa konajú formou pravidelných mesačných stretnutí zameraných na osobnostný rozvoj aktívnych študentov stredných škôl, aktivizujúcich sa v ŠP. Jednotlivé tréningy sú zamerané na zlepšenie mäkkých zručností potrebných pre uplatnenie mladého človeka v praxi: komunikačné i prezentačné zručnosti, advokácia, kritické myslenie, time management, motivácia a pod. no i nadobudnutie praktických zručností pri organizovaní podujatí v spolupráci s RMPK.

Výstupom každého stretnutia je odznak, ktorý účastník získa za zvládnutie danej témy, resp. za zvládnutie praktickej úlohy. Zbieraním odznakov získava na konci účastník certifikát potvrdzujúci jeho snahu.

Kontakt

Rada mládeže Prešovského kraja
(Občianske združenie)

Vajanského 17
080 01 Prešov
IČO : 37 877 836
DIČ : 2021683631
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem dostávať novinky od RMPK


© 2019 Rada mládeže Prešovského kraja - RMPK