fbpx

Výzva: Zásobník projektov na podporu práce s mládežou v PSK 2024


Spolu s Prešovským samosprávnym krajom vyhlasujeme výzvu na podávanie projektových návrhov do Zásobníka projektov na podporu práce s mládežou v Prešovskom kraji na rok 2024.

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj systémovej práce s mládežou a vplývať na zlepšenie kvality života mladých ľudí v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja. Zásobník projektov má za cieľ zmapovať možnosti a hľadať prostriedky na napĺňanie konkrétnych opatrení alebo aktivít definovaných v Stratégii PSK pre mládež na roky 2023 – 2028 v rámci piatich tematických oblastí, ktoré sa dotýkajú života mladého človeka, a to:

➡️ Voľný čas
➡️ Zdravie a zdravý životný štýl
➡️ Dobrovoľníctvo
➡️ Vzdelávanie a zamestnanosť
➡️ Participácia

CIEĽOVÁ SKUPINA:
Mládež vo veku do 30 rokov, žijúca alebo študujúca na území Prešovského kraja.

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?
Návrhy do zásobníka projektov môže podávať s prihliadnutím na zákon o podpore práce s mládežou č.282/2008:

👉 občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré má sídlo na území PSK alebo ktorá preukázateľne pôsobí, vykonáva činnosť na území PSK, alebo poskytuje služby obyvateľom PSK;

👉 neformálna skupina aspoň 3 mladých ľudí (do 30 rokov), v zastúpení fyzickej osoby, ktorá vykonáva prácu s mládežou, je bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.

ROZPOČTOVÝ STROP PROJEKTOVÉHO NÁVRHU:
2 000,- €

TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTOVÉHO NÁVRHU
01.06.2024 – 15.11.2024

AKO NA TO?
Uzávierka prijatia projektových návrhov je do 20.5.2024. Projektové návrhy sa podávajú výhradne elektronicky, a to zaslaním návrhu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Každý prijatý projektový návrh posúdia dvaja nezávislí odborní hodnotitelia. Následne Hodnotiaca komisia v zložení 2 hodnotitelia, 1 zástupca Odboru školstva PSK a 2 poslanci za PSK,zostaví poradie najlepších návrhovna základe prideleného počtu bodov od oboch hodnotiteľov. Vybrané projekty budú realizované v súčinnosti so strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK príslušnej lokalite, ktorej žiaci školy budú súčasťou realizovaného projektu.

KONTAKTNÁ OSOBA
Marianna Petrič (Rada mládeže Prešovského kraja)
0908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Celé znenie výzvy Zásobník projektov

Formulár pre registráciu projektového návrhu

Odkaz na Stratégiu PSK pre mládež na roky 2023-2028

Kontakt

Rada mládeže Prešovského kraja
(Občianske združenie)

Vajanského 17
080 01 Prešov
IČO : 37 877 836
DIČ : 2021683631
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem dostávať novinky od RMPK


© 2019 Rada mládeže Prešovského kraja - RMPK